Ondersteuning bij psychosociale problemen

Iedereen kan in een situatie komen waardoor verzuim dreigt of ontstaat. Dit kan komen door problemen thuis of op het werk. Als je hier persoonlijk mee te maken krijgt kan de impact natuurlijk enorm zijn. Je probeert alle ballen in de lucht te houen en je werk zo goed mogelijk te blijven doen, maar je merkt dat het niet meer vanzelf gaat.

Een bedrijfsmaatschappelijk werker ondersteunt je bij de problemen die je ervaart en onderzoekt wat nodig is om te kunnen herstellen. De hulp is laagdrempelig en kan na aanmelding snel starten. Als je denkt dat je gebaat bent bij hulp door een bedrijfsmaatschappelijk werker kun je dit aangeven bij je leidinggevende. Deze kan je dan aanmelden bij Vivere. Wanneer je werkgever hieraan meewerkt is de hulp gratis. Zie hieronder voor meer informatie over waarmee de bedrijfsmaatschappelijk werker jou bij kan helpen en wat doorgaans de werkwijze is.

Mocht er binnen het bedrijf waar je werkt geen mogelijkheid zijn om gebruik te maken van bedrijfsmaatschappelijk werk, neem dan zelf contact op. Dan kijken we samen naar de mogelijkheden die ik heb, of die ik zie binnen mijn netwerk om toch te starten met de juiste hulp.

Wanneer bedrijfsmaatschappelijk werk

De bedrijfsmaatschappelijk werker kan ingezet worden bij psychosociale problemen die het werk en het functioneren van de medewerker kunnen beïnvloeden.

Hierbij kan je bijvoorbeeld denken aan:

  • Bij een verstoorde werk/privé balans
  • Bij burn-out en stress gerelateerde klachten

  • Conflictbemiddeling

  • Opvang na schokkende gebeurtenis

  • Opvang na reorganisatie

  • Hulp bij de gevolgen van ongewenst gedrag

  • Privéproblemen die uw werk beïnvloeden (bijv. financiële problemen, u bent mantelzorger)

  • Overlijden van dierbare, scheiding, of bij andere vormen van rouw en verlies

  • Bij een isolement of bij pesten op het werk

  • Functionerings- of motiveringsproblemen

Werkwijze

Over het algemeen worden de volgende stappen gevolgd:

1.

Leidinggevende of HR specialist meldt aan via het aanmeldformulier of telefonisch.

2.

Er wordt zo snel mogelijk contact opgenomen met de betreffende medewerker, meestal kan dit binnen een week.

3.

Tijdens het eerste telefonische contact met de medewerker wordt een intakegesprek gepland.

4.

Tijdens het intakegesprek onderzoekt en formuleert de bedrijfsmaatschappelijk werker samen met de werknemer de hulpvraag. Aan de hand hiervan wordt ingeschat welke inzet nodig is en voor hoe lang. Mocht het tijdens het traject aanpassingen nodig blijken wordt dit natuurlijk in overleg gedaan. Alleen de daadwerkelijke consulten worden belast.

5.

Telefonisch contact met leidinggevende of HR specialist over de hulpvraag vanuit het bedrijf en een terugkoppeling aan leidinggevende over de verwachte duur van het traject. In de meeste gevallen zal dit maximaal tussen de 6 en 8 consulten zijn.

6.

Consulten met werknemer, rapportages worden wanneer wenselijk en met toestemming ook verstuurd naar werkgever. Als meer betrokkenheid met werkgever wenselijk is wordt dit besproken.

7.

Eindgesprek met medewerker. De eindrapportage wordt met toestemming naar de betrokken partijen gestuurd.