DE WERKGEVER HEEFT ALLE BAAT BIJ EEN GELUKKIGE EN GEZONDE MEDEWERKER.

Gezonde medewerkers zijn van groot belang voor de werkgever. Als werkgever wil je de juiste mensen op de juiste plek hebben én mensen die goed in hun vel zitten. Zijn je medewerkers uit balans dan kan dit van grote invloed zijn op hun werk. Als iemand langdurig ziek wordt is dit een erg dure kostenpost voor de werkgever.

Als bedrijfsmaatschappelijk werker ondersteun ik mensen die door psychosociale stressfactoren (dreigen te) verzuimen. Je kan hierbij denken aan allerlei problemen, zowel privé als op het werk, die het functioneren van de werknemer negatief beïnvloeden. Ik maak gebruik van bewezen methodieken om goede resultaten te behalen en op die manier concreet aan de doelen van de medewerker te werken.

Een bedrijfsmaatschappelijk werker zet zich in om verzuim te beperken. Of deze kan preventief worden ingezet, om verzuim te voorkomen. Indien wenselijk kan bedrijfsmaatschappelijk werk ook bij re-integratie worden ingezet om dit proces verantwoord vooruit te brengen. Professionele en tijdige inzet kan hoge en langdurige verzuimkosten voorkomen of beperken.

Daarnaast kijkt een bedrijfsmaatschappelijk werker binnen uw bedrijf niet alleen naar het individu en de persoonlijke omstandigheden van het individu. Wanneer er verbanden gelegd kunnen worden tussen de stressoren van meerdere medewerkers zal hij dit ook laten weten. Zo kunnen eventuele misstanden binnen een afdeling/of bedrijf gesignaleerd, en eventueel verholpen worden door de bedrijfsmaatschappelijk werker.

Hulp door een bedrijfsmaatschappelijk werker is laagdrempelig, kortdurend, en kan snel starten. Indien wenselijk is het in de meeste gevallen zelfs mogelijk om binnen een week contact te hebben. De werkgever heeft alle baat bij een gezonde en gelukkige medewerker/team en dit is ook het uitgangspunt binnen het bedrijfsmaatschappelijk werk. Daarnaast is het goed om te weten dat de kosten voor bedrijfsmaatschappelijk werk in de meeste gevallen aftrekbaar zijn als bedrijfskosten.

Wanneer bedrijfsmaatschappelijk werk

De bedrijfsmaatschappelijk werker kan ingezet worden bij psychosociale problemen die het werk en het functioneren van de medewerker kunnen beïnvloeden.

Hierbij kan je bijvoorbeeld denken aan:

  • Bij een verstoorde werk/privé balans
  • Bij burn-out en stress gerelateerde klachten

  • Conflictbemiddeling

  • Opvang na schokkende gebeurtenis

  • Opvang na reorganisatie

  • Hulp bij de gevolgen van ongewenst gedrag

  • Privéproblemen die uw werk beïnvloeden (bijv. financiële problemen, u bent mantelzorger)

  • Overlijden van dierbare, scheiding, of bij andere vormen van rouw en verlies

  • Bij een isolement of bij pesten op het werk

  • Functionerings- of motiveringsproblemen

Werkwijze

Over het algemeen worden de volgende stappen gevolgd:

1.

Leidinggevende of HR specialist meldt aan via het aanmeldformulier of telefonisch.

2.

Er wordt zo snel mogelijk contact opgenomen met de betreffende medewerker, meestal kan dit binnen een week.

3.

Tijdens het eerste telefonische contact met de medewerker wordt een intakegesprek gepland.

4.

Tijdens het intakegesprek onderzoekt en formuleert de bedrijfsmaatschappelijk werker samen met de werknemer de hulpvraag. Aan de hand hiervan wordt ingeschat welke inzet nodig is en voor hoe lang. Mocht het tijdens het traject aanpassingen nodig blijken wordt dit natuurlijk in overleg gedaan. Alleen de daadwerkelijke consulten worden belast.

5.

Telefonisch contact met leidinggevende of HR specialist over de hulpvraag vanuit het bedrijf en een terugkoppeling aan leidinggevende over de verwachte duur van het traject. In de meeste gevallen zal dit maximaal tussen de 6 en 8 consulten zijn.

6.

Consulten met werknemer, rapportages worden wanneer wenselijk en met toestemming ook verstuurd naar werkgever. Als meer betrokkenheid met werkgever wenselijk is wordt dit besproken.

7.

Eindgesprek met medewerker. De eindrapportage wordt met toestemming naar de betrokken partijen gestuurd.