Welkom bij Vivere!

Je kunt bij Vivere terecht voor zowel bedrijfsmaatschappelijk werk als psychosociale begeleiding op maat. Ik ondersteun, adviseer en begeleid mensen bij de psychosociale problemen die ze ervaren. Door de juiste begeleiding ontstaat er ruimte voor ontwikkeling. Samen zoeken we uit waar je naar toe wil, en wat je nodig hebt om te herstellen of te groeien.

Mocht het wenselijk zijn geef ik ook advies aan werkgevers. Samen kijken we wat hij/zij kan doen om het welzijn van de medewerkers verder te versterken.

Heb je nog vragen? Neem dan gerust contact op of meld jezelf of je werknemer aan. Het eerste contact is geheel vrijblijvend.

We kunnen dit samen!

Het lijkt vaak zo vanzelfsprekend dat het leven soepel verloopt. Toch krijgen we allemaal wel eens te maken met tegenslagen of verlieservaringen die veel impact op ons dagelijks functioneren kunnen hebben. Hierbij kan je denken aan allerlei soorten psychosociale problemen, zowel in de privé situatie of op het werk zijn ontstaan. In mijn werk adviseer, begeleid en ondersteun ik mensen tijdens deze processen.

Ik vind het een mooie uitdaging om samen op zoek te gaan naar een duurzame oplossing voor de problemen die je ervaart en waar je verandering wenst. Op zoek naar de kern van de problematiek zodat er daadwerkelijk iets gaat veranderen in leven.

Daarnaast ben ik geschoold in verlieskunde en bied ik begeleiding aan mensen wanneer ze vast (dreigen te) lopen door doorgemaakte verlieservaringen. Hierbij kan je denken aan allerlei vormen van verlies zoals verlies door overlijden van een dierbare, maar ook bij verlies van gezondheid, of verlies van bijvoorbeeld werk wat allemaal veel impact kan hebben op het dagelijks functioneren.

Loop jij vast? Je hoeft het niet alleen te doen. We kunnen dit samen! Mocht je nog vragen hebben je kan altijd vrijblijvend contact met me opnemen.

Bedrijfsmaatschappelijk werk

Als een medewerker goed in zijn vel zit dan komt dit het werk ten goede. Zowel de werknemer als de werkgever zijn gebaat bij een gezonde en gelukkige werknemer. Investeren in gezonde medewerkers en een gezonde werkomgeving loont! Verzuimkosten zijn een ontzettend hoge kostenpost voor de werkgever, dit kan wel oplopen tot 400 euro per dag.

De afgelopen 7 jaar steeg het ziekteverzuim tot een piek in 2022. In september 2023 geeft het CBS aan dat er een (lichte) daling merkbaar ten opzichte van 2022. Positief dat er voor het eerst in zeven jaar sprake is van een daling. Uit onderzoek blijkt echter wel dat uitval door psychische klachten is toegenomen. Dit bevestigd ook nog eens dat het belang om aandacht te hebben voor het psychisch functioneren van de medewerker.

Als je op de buttons hieronder klikt kan je als werkgever of werknemer meer informatie vinden over de rol van de bedrijfsmaatschappelijk werker, maar ook over de werkwijze en wanneer bedrijfsmaatschappelijk werk zoal kan worden ingezet.

Psychosociale begeleiding

Ik heb veel ervaring als sociaal werker. Ik ben het gewend om met mensen te werken die op allerlei manieren vastlopen en het even niet meer alleen redden.

Ik help je graag om je problemen bij de kern aan te pakken en de regie terug nemen over je leven.

We onderzoeken samen waar je heen wil en wat je nodig hebt. Ik begeleid, adviseer en ondersteun je hierbij.

Klik hieronder op de button voor meer informatie over psychosociale begeleiding. Je kan hier meer informatie vinden over de aangeboden hulp, maar ook over mijn werkwijze en bij welke problemen ik ondersteuning kan bieden.

Mocht je nog vragen hebben, of willen sparren je kan altijd vrijblijvend contact met me opnemen.

Let’s Make Things Happen!